ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ