ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Αναβολή του ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ TO ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ”
/

Αναβολή του ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ TO ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ”

Αναβάλλεται ο ανοιχτός (ηλεκτρονικός) διαγωνισμός του έργου του τίτλου με προθεσμία υποβολής προσφορών 14/6/2018 και ώρα 11:00.

Με νέα ανάρτηση θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία και το νέο τεύχος δημοπράτησης

Αναλύσεις πόσιμου νερού – 29/05/2018
Πρόσκληση για την 23η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής 2018