ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ΔΕ Τανάγρας
/

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ΔΕ Τανάγρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Μήνυμα κι ευχές του Δημάρχου Τανάγρας προς τους υποψηφίους των πανελλήνιων εξετάσεων
Ονόματα παραγωγών και εμπόρων που θα συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά Δηλεσίου στις 17/06/2020