ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων”
/

Ακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων”

Με την έκδοση του Ν. 4605/2019, τροποποιούνται άρθρα του Ν. 4412/2016 τα οποία επηρεάζουν τη διακήρυξη του έργου.Κατά συνέπεια, ο ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων”, ακυρώνεται έως ότου γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο τεύχος διακήρυξης του, ώστε να είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2019
Γνωστοποίηση για υποβολή αιτήσεων ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2019-2020