ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΔΣ:149/2016 Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού, μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας και την έγκριση του σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ.
/

ΑΔΣ:149/2016 Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού, μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας και την έγκριση του σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ.

Α.Δ.Σ. 149-2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Προϋπολογισμός εξόδων 2017
ΑΔΣ:116/2016 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας για το έτος 2017