Μη κατηγοριοποιημένο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ