ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ