ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020 Με βάση το ΦΕΚ αρθμ φύλ.55/11-3-2020, “Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης κορωνοϊού” οι Συνεδριάσει των Δημοτικών Συμβουλίων θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών.
/ /

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020 Με βάση το ΦΕΚ αρθμ φύλ.55/11-3-2020, “Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης κορωνοϊού” οι Συνεδριάσει των Δημοτικών Συμβουλίων θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών.

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020 Με βάση το ΦΕΚ αρθμ φύλ.55/11-3-2020, “Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης κορωνοϊού” οι Συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης (έκτακτης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.