Μη κατηγοριοποιημένο

Αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών & πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Τανάγρας από 25/1/2021 έως 1/2/2021
/

Αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών & πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Τανάγρας από 25/1/2021 έως 1/2/2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.5002 (ΦΕΚ 189/Β/23-1-2021)

  1. Αναστέλλεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Τανάγρας από τις 25/1/2021 έως και το πρωί της 1/2/2021.
  2. Αναστέλλεται η λειτουργία του πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Τανάγρας από τις 25/1/2021 έως και το πρωί της 1/2/2021.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Έξυπνα» ηλιακά παγκάκια αποκτά ο Δήμος Τανάγρας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ης/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ