Πρόσκληση για την 20η συνεδρίαση του ΝΠΔΔ Δ Τανάγρας