ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Οινόης”
/

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Οινόης”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Οινόης

με προϋπολογισμό 49.994,44 Ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τράπεζα Αίματος Δήμου Τανάγρας – Ανοικτή επιστολή Δημάρχου για αιμοδοσία
Πρόσκληση για την 10η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.