ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή Πλατείας Τ.Κ. Άρματος”
/

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή Πλατείας Τ.Κ. Άρματος”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΑΡΜΑΤΟΣ

με προϋπολογισμό 199.995,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.)

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

PORTAL

Συμμετοχή του Δήμου Τανάγρας στο Πρόγραμμα “Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020” στην Εσθονία
Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης ΕΠΖ 2017