ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 38ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας