Πρόσκληση για την 23η/2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
/

Πρόσκληση για την 23η/2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23.https://tanagra.gr/wp-content/uploads/2023/06/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-23.2022.pdf2022

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2022
Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022