ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων της 19ης συνεδρίασης των μελών του Δ/Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας
/

Πίνακας θεμάτων της 19ης συνεδρίασης των μελών του Δ/Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΑΡΙΘΜ.92-101

Στοιχεία αναλύσεων νερού – 05/08/2016
Αναλύσεις Θαλασσινού νερού – 05/08/2016